Bastu

Från November är bastun endast bokningsbar söndagar
Vi har en bastu med ett skönt vilorum med bl.a. några motionsredskap. Bastun är tillgänglig för samtliga medlemmar och ni kommer in till bastun med er portnyckel. Bokning görs på en anslagstavla utanför bastun kan man boka max två pass.
Bastun kostar att värma upp. Om vi bokar efter varandra sparas el.

Det finns ett anslag i bastun på hur man sätter igång värmeaggregatet och det finns också anslag om vad som inte är tillåtet i bastun.

Trivselregler för bastu
• Bastun är tillgänglig söndagar mellan klockan 07.00 – 21.30
  All användning av bastun ska bokas.
• Boka max 1 pass. Avsluta inom angiven tid.
• Städa och torka golvet när ni är färdiga.
• Möbler i relaxrummet ska vikas ihop så utrymmet kan städas.
• Till sist– släck lyset och lås dörren när ni är klara.