Felanmälan

Brf innehavaren är ansvarig för reparation av den inre miljön inklusive läckande kranar, toaletter med mera.
Felanmälan görs i första hand via mail alternativt brev i föreningens låda.
Felanmälan via mail:  info@timmerhyggaren.se
Akuta felanmälningar görs per telefon till styrelsen

Styrelsens olika ansvarsområden finns specificerade på medlemssidan.

Felanmälan