Kontakta oss

Ordförande

Anders Olofson
070-723 84 93
anders.olofson@timmerhuggaren.se

Sekreterare

Ingrid Blomstergren
073-720 56 34
ingrid.blomstergren@timmerhuggaren.se

Kassör

Göran Sundeman 
070-536 13 07
goran.sundeman@timmerhuggaren.se

Ledamot, Vice ordförande

Johan Kihl
070-6150715

Suppleant

Pieter Ekdahl
070-4411916
pieter.ekdahl@timmerhuggaren.se

Suppleant

Anna Sjöblom
070-464 50 93
anna.sjoblom@timmerhuggaren.seFelanmälan till styrelsen görs i första hand skriftligt.
Via mail: info@timmerhuggaren.se
Alternativt brev i föreningens brevlåda.

Akuta felanmälningar görs per telefon till styrelsen