Garage/Gästparkering

Garage
Kontakta Göran Sundeman för garageplats Telnr: 070/536 13 07
goran.sundeman@timmerhuggaren.se
På den hyrda garageplatsen får ingen avställning av saker ske pga brandregler. Vi tillåter ej laddning av batterier längre tid än 24 timmar. Elbilar får ej laddas i garaget via elkontakterna.
Garageregler


För information om garagenycklar se fliken för medlemmar under styrelsens ansvarsfördelning.

Information om kameraövervakning i garaget PDF


För besök och gäster finns parkering.
Vardagar  erfordras särskilt P-tillstånd. Se skylt om tidsangivelse.
Övrig tid fri parkering vid besök i BRf Timmerhuggaren. 

Varje medlem har ett p-tillstånd att använda till gäst. Nytt parkeringstillstånd som förkommer lämnas ut mot kostnad av 500kr.
Vid frågor kontakt styrelsen via mail.
Vi får gemensamt hjälpa till att informera om besökande till grannfastigheter parkerar "fel"