Trivselregler i Brf Timmerhuggaren

För vår gemensamma trivsel har vi ordningsregler. Vi ska vara aktsamma om och vårda föreningens egendom.

Störande arbeten får endast utföras:
Måndag-Torsdag 8-18 samt fredag 8-16 och sista lördagen i månaden 10-16.
Inga störande arbeten får utföras övriga lördagar, söndagar, eller övriga helgdagar.

Vid störande arbeten ska lapp sättas upp i hissen och grannar vidtalas.
Vid renovering av lägenhet är det brf-innehavaren som ombesörjer sophantering. Föreningen har ingen plats för sopor på allmänna ytor inne eller ute.
• Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar, rullatorer eller andra skrymmande föremål i trapphus, entréer och lägenhetsplan. De är klassade som utrymningsväg för brand och får inte blockeras.
• Om akut skada inträffar kontakta omedelbart styrelsen. Annars lägg en lapp i förenings brevlåda.

Jourhjälp får tillkallas endast i nödläge.

Säkerhet
- Kontrollera att garageport, garagedörr, cykelrum, entrédörr och trapphusdörr går igen/stängs efter in- och utpassering och går i lås. Annars meddela styrelsen omedelbart.
- Släpp inte in någon okänd person i fastigheten
- Lämna inte tvättstugan med öppna fönster eller olåst dörr.
- Var försiktig med eld.
- Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
- Meddela grannar eller någon i styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.
- Inte röka i allmänna utrymmen som exempelvis hissar, trapphus, tvättstugor, hobbyrum,
bastu eller källare.

För den allmänna trivseln
- För att underlätta städningen ställ inga skrymmande föremål på lägenhetsplanen
- Undvika det som kan störa kringboende. Hög musik och sena fester. Vid renoveringsarbeten sätt upp anslag i god tid innan arbetet börjar i hissar och entréer.
- Moderna platt-tv med högtalare monterade på betongvägg kan vara störande mot granne.
- Undvika störande vattentappning eller bad mellan kl. 23.00 - 06.00.
- Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan.
- Det viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Balkonger får inte användas för
- Skakning eller piskning av mattor, sängkläder mm.
- Grillning
Placera blomlådor innanför balkongräcket.
Kasta inte fimpar och dylikt från balkongen.
Matning av fåglar och vilda djur är inte tillåten inom fastigheten (gården eller balkongen)

Tvättstugor- se Tvättstuga 

Cyklar ska förvaras i cykelrummet eller i cykelstället.

Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén då entrén är klassad som utrymningsväg vid brand. Se Barnvagnsrum 

Mopeder ska förvaras i garage 

Parkering Endast bilar som tillhör gäster får ställas på gästparkeringen.se Garage/gästparkering Utemiljö se miljö/utemiljö 

-Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och vid behov lämnas på anvisad förvaringsplats.


- Bilar får inte köras på gården utom för tillfällig i- eller urlastning. Kontakta någon i styrelsen.


Källsortering
Det är allas ansvar att sortera vårt avfall -se  miljö/avfallssortering 

Parabolantenn
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Ohyra
Om du upptäcker ohyra i lägenheten meddela omgående styrelsen.

Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Danderyds kommun har en lokal hälsovårdsordning gällande kattor och hundar.